Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op de website www.bodystudio-nicky.nl de uiterste zorg is besteed, kunnen fouten en/of onvolkomenheden op de website voorkomen. BodyStudio Nicky kan door deze disclaimer de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van BodyStudio Nicky bevindende informatie niet volledig uitsluiten. BodyStudio Nicky wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diëtist of andere deskundige.

Proteïnedieet

Het proteïnedieet oftewel eiwitdieet is een geweldig dieet waarmee u vele kilo’s overgewicht op een verantwoorde en prettige manier kunt kwijtraken. Toch wijzen wij u er met klem op dat u in bepaalde gevallen eerst een arts of diëtist dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan het proteïnedieet mag beginnen.